מספר טלפון


5730660 - 03 מלכה נאטאלי
5730663 - 03 פארי מריטה ונחום
5730664 - 03 האן ירדנה ויצחק
5730665 - 03 דלפרי 'דר גורג
5730669 - 03 ברדה עלי