מספר טלפון


5730720 - 03 טלפקס חרט משה ודורית
5730721 - 03 גולדשטיין אריק
5730722 - 03 בכר יהודה
5730725 - 03 גלוק נתן
5730726 - 03 ירוס יוגב
5730727 - 03 נבו ורד
5730728 - 03 (פקס) רוטמן מנחם כנרת" דודי שמש ומוצרי חשמל"