מספר טלפון


5730860 - 03 פקס) זיגמון) זינגר בע"מ
5730861 - 03 פ וולנר
5730862 - 03 גוטמן אליזבט ומרדכי
5730863 - 03 זך אלי
5730864 - 03 פרושציצקי אבי ומאלי
5730865 - 03 הירש איתן
5730865 - 03 חבז יהודה ואבי
5730865 - 03 חבז יהודה ואביטל
5730866 - 03 גרבי גיל
5730867 - 03 פטרסבורג עופר