מספר טלפון


5730950 - 03 אברהם אברהמי
5730951 - 03 עובד יוסף
5730952 - 03 גבאי ורדית
5730953 - 03 טרוטינו מנפרד חנות ממתקים
5730954 - 03 מחויתי (לילי (שמואל
5730955 - 03 בלומנשטוק צפורה