מספר טלפון


5731060 - 03 כרמי יעקב וכוכבה
5731062 - 03 זיידמן לימור ודינה
5731063 - 03 ביל ג'ורג'
5731064 - 03 סלומקה שאול
5731066 - 03 מרגלית משה ונחמה
5731068 - 03 שפר מרדכי וורה
5731069 - 03 ניצן אסתר