מספר טלפון


5731431 - 03 סקורצרו יצחק
5731432 - 03 שפילמן פיני וחנה מכונות משחק
5731435 - 03 פומס מלכה ויעקב
5731437 - 03 חי בר חנות לחיות ומספרה
5731438 - 03 אילני גיא
5731439 - 03 פומרנץ יהודית