מספר טלפון


5731810 - 03 חבצלת ואיציק בן שבת
5731811 - 03 ליזמי סמי
5731814 - 03 שמילוביץ יוסף ומנוחה
5731816 - 03 זמיר יעקב
5731817 - 03 נאמן יוסף
5731818 - 03 פלטאו יעקב וחביבה
5731819 - 03 ברוש ברוש רותי פרחי