מספר טלפון


5739810 - 03 פקנטרגר נתן וחיה
5739812 - 03 וייס מלם ירדנה
5739813 - 03 זיו אסא ושרה
5739814 - 03 שוורץ רונית
5739815 - 03 רוטשילד ברכה
5739816 - 03 קציר רבקה
5739817 - 03 סורני אסתר
5739818 - 03 שקדי חן
5739819 - 03 מנור שוש ועפר