מספר טלפון


5747060 - 03 פיטוסי שמעון
5747061 - 03 גיל מרים ואברהם
5747062 - 03 זכותא יעקב
5747063 - 03 מרום עונות" אופנת נשים רות גל
5747065 - 03 שמיע רינה ונעים
5747066 - 03 הנדלזלץ יונתן
5747067 - 03 בני אגבבה
5747069 - 03 זליקוביץ יעקב ורחל