מספר טלפון


5747350 - 03 כביר שמעון
5747352 - 03 גינזברג ד"ר מירה
5747353 - 03 מגד יעל
5747354 - 03 הירש חנה ומרדכי
5747355 - 03 רייסנר שמואל דוד ופנינה
5747356 - 03 ירוסקי נתן
5747357 - 03 חכם אלון וירחמיאל
5747359 - 03 קליין רחל