מספר טלפון


5748001 - 03 שלום שטינמץ
5748002 - 03 בובליל צוריאל
5748003 - 03 זלסקו ויזל) משה)
5748004 - 03 סימור דורית ובני
5748005 - 03 לאור יורם
5748007 - 03 נדב אילין ועמוס
5748008 - 03 איבזן סווטלנה