מספר טלפון


5748070 - 03 יפה ואבינועם מנחם
5748072 - 03 אשפר בשר בע"מ
5748073 - 03 פדוביץ נתניאל ולאה
5748074 - 03 זעפרני נסים ודליה
5748076 - 03 בראונשטיין חנינה ואטלה
5748077 - 03 טרגנו יוסף
5748078 - 03 עודד מיכאל וצפורה
5748079 - 03 אורי לוי