מספר טלפון


5748110 - 03 אלכסיי רופא וטרינר גולובנוב
5748111 - 03 הירדן
5748112 - 03 אברהם אילוז
5748113 - 03 חולדה הנביאה
5748114 - 03 דיין שושנה
5748115 - 03 גנדלר פייגה
5748116 - 03 ד"ר אוה ונורי דלומי
5748118 - 03 ספריה עירונית רמת חן