מספר טלפון


5748120 - 03 יצחק גיל ומרים
5748123 - 03 חיה פרידמן
5748124 - 03 ויזניץ וינרב וינרב השלה השומר הרצוג העליה הנגב הכרמל הירדן הירדן הושע הגרא הגפן אפשטיין
5748126 - 03 פתחיה ויפה גמר
5748127 - 03 דבליצקי דוד
5748128 - 03 המגדניה של שפיצר בע"מ
5748129 - 03 כהן עליזה