מספר טלפון


5748181 - 03 פאר אסתר ויצחק
5748182 - 03 בורון הילדה
5748183 - 03 אמונה מעונות יום
5748185 - 03 מילשטין יונה ואסתר
5748186 - 03 (פקס) כוכבי חומרי בנין בע"מ
5748187 - 03 קליין זאב ושושנה
5748188 - 03 שובע שושנה