מספר טלפון


5748220 - 03 רובינוב רחל
5748221 - 03 עיני יעל
5748222 - 03 הרשלום משה
5748224 - 03 איילת ומשה בן בסט
5748225 - 03 שפיגלר יוכבד
5748226 - 03 שפיגלר שלמה
5748227 - 03 ילינק לימור
5748228 - 03 סנפיר משה ובטי
5748229 - 03 רוזנצויג צבי ואנטוניה