מספר טלפון


5748282 - 03 סאלם אבישי
5748284 - 03 פרידמן מאיר
5748285 - 03 קליינבורד נירית וארתורו
5748286 - 03 דעדוש אשר ומישל
5748287 - 03 נח דוד וויקטוריה
5748288 - 03 רוזנבליט אריה
5748289 - 03 ליאוניד ונילי אברהמסון