מספר טלפון


5748310 - 03 אשכנזי מרגלית
5748311 - 03 עידית ואלון אורי
5748312 - 03 שיפר רחל
5748314 - 03 אלימלך ריטה
5748316 - 03 לבקוביץ מניה
5748318 - 03 גפנר ישראל
5748319 - 03 חיים וחני פלח