מספר טלפון


5748370 - 03 צור ליאורה
5748372 - 03 שולמית דוידי
5748374 - 03 אחזקה מחוזית מחלקת
5748375 - 03 אליזבט גרוס
5748376 - 03 שבים מ מ ש תעשיות בע"מ