מספר טלפון


5748410 - 03 פקס) רמת) יצחק
5748411 - 03 לחובר צבי וצביה
5748412 - 03 כותא כדיה
5748413 - 03 שטרן רחל ואהרון
5748414 - 03 פרנקו יצחק
5748415 - 03 מסגרית אלינור ועקנין שמעון
5748417 - 03 שפירא פרנק
5748418 - 03 גולדברג מרים
5748419 - 03 ליטבן רומן ואירנה