מספר טלפון


5748440 - 03 ליפשיץ יגאל
5748441 - 03 אלפיטל יורם ושרית
5748442 - 03 צרכנית ויזניץ מוסדות ויזניץ
5748443 - 03 זילברשלג אפרים פישל
5748445 - 03 ברכה זנדר
5748446 - 03 לוטן לימור
5748447 - 03 שקד אסף
5748448 - 03 אשל יעקב ומרים
5748449 - 03 יסני ליאורה