מספר טלפון


5748551 - 03 בכר יצחק
5748552 - 03 קרלמן צבי ורות
5748553 - 03 ברקוביץ מרים
5748555 - 03 משולם יעקב ושרה
5748556 - 03 לוי דוד
5748557 - 03 ערוסי שמעה
5748558 - 03 נגר יפיאל ואירית
5748559 - 03 רויטל ושי דוידור