מספר טלפון


5748560 - 03 אורי וצפורה בריסקין
5748562 - 03 פרטמן אידה
5748564 - 03 רפאלי דניאל
5748565 - 03 מזרחי אבי
5748568 - 03 מרכז להשאלת ציוד רפואי