מספר טלפון


5748583 - 03 רות אזשי
5748585 - 03 מינמר ארז ונעמה
5748586 - 03 זילברמן אביגדור וצילה
5748587 - 03 כהן אהרונוף אבינועם ונירה
5748588 - 03 קונדיטוריה "עני מנחם"
5748589 - 03 זינגר חגית