מספר טלפון


5748611 - 03 תמליל 0012 בע"מ מחשבים וציוד הקפי
5748612 - 03 תמליל תמליל 0012 בע"מ מחשבים וציוד הקפי
5748612 - 03 פקס) ת ד) פקס) ת ד) תמליל תמליל 0012 בע"מ מחשבים וציוד הקפי
5748613 - 03 הלר ליאור
5748617 - 03 מרים שושני
5748618 - 03 דקל יאיר
5748619 - 03 חזני גולן