מספר טלפון


5748640 - 03 שמוטץ יצחק ושרה
5748641 - 03 בן ציון נתן
5748642 - 03 מלה אהרון וסיגל
5748643 - 03 סרור יפה
5748644 - 03 בן ששון שפרה ויוסי
5748645 - 03 רחל מוגה
5748646 - 03 פולק ברוך ובלה
5748648 - 03 גבאי בנימין ניס
5748649 - 03 מרים גרסטנר