מספר טלפון


5748692 - 03 רוטנברג זאב ורבקה
5748693 - 03 זוסמן ברכה
5748694 - 03 שי רחל
5748696 - 03 שריינר מרים
5748697 - 03 בן זר אלי וגלית
5748698 - 03 בהרי"ר אברהם וגילה