מספר טלפון


5748780 - 03 קארו שושנה ושלמה
5748781 - 03 חפץ יעקב יצחק ומינדי
5748782 - 03 מילר יוסף וחנה
5748783 - 03 חלפון רקפת
5748786 - 03 סופר בועז
5748787 - 03 צדיק מיכל ויעקב
5748788 - 03 ברוק מרלן ולודמילה
5748789 - 03 אייל נפתלי