מספר טלפון


5748910 - 03 ברנס משה
5748911 - 03 זידנשטיין לואיס
5748912 - 03 גיגי רותי
5748915 - 03 קנפלמכר אליעזר
5748916 - 03 שילוני יהודית ודוד
5748918 - 03 קסלר אליהו וחיה
5748919 - 03 הקר יהונתן ומיכל