מספר טלפון


5748970 - 03 הרשטיין ראובן והדסה
5748971 - 03 זקס איסק
5748972 - 03 קימלמן טובה
5748973 - 03 רביבו אליהו וסימה
5748976 - 03 משה בורג
5748977 - 03 סביו ראובן
5748979 - 03 וולובוי טל