מספר טלפון


5750310 - 03 נסים נתנאל
5750311 - 03 דניאל אבלס
5750312 - 03 רייקין עדה וחיים
5750314 - 03 טביסל אבי שמש יוסף יהלומים
5750315 - 03 ה ר דיאמונד בע"מ