מספר טלפון


5752481 - 03 עמירם קרני
5752482 - 03 ארט נבו
5752483 - 03 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ
5752485 - 03 הורוביץ צילה
5752487 - 03 ירדנה שמר