מספר טלפון


5753030 - 03 בר לב דרור
5753031 - 03 זבולוני יעקב יהלומים
5753032 - 03 מרים תבור
5753033 - 03 פוטוק עמיחי
5753034 - 03 בליצשטיין רבקה
5753036 - 03 רזניק שרה
5753037 - 03 לביא תקוה וצבי
5753038 - 03 אינובלוצקי שמעון ולאה