מספר טלפון


5753050 - 03 ברזילי יונה
5753052 - 03 איתן פמד חב' למסחר ובנין בע"מ
5753054 - 03 יהלומי ניר בע"מ
5753055 - 03 שלום לטיף
5753057 - 03 אילן מיכאל יהלומים
5753057 - 03 יהלומי אילן
5753059 - 03 אביב פייגל
5753059 - 03 בלומה ולייב שייער