מספר טלפון


5753060 - 03 יהלומי א ק רוזנברג בע"מ
5753061 - 03 רז רות ומשה
5753062 - 03 נוימן אילנה ושמואל
5753063 - 03 דיאדב יהלומים בע"מ
5753064 - 03 אדן שלמה
5753065 - 03 אדן שלמה
5753066 - 03 וינריך ישראל
5753067 - 03 רוזנצויג חיה אחות
5753069 - 03 רוזנס ידידיה ואסתר