מספר טלפון


5753160 - 03 וינברגר צבי ושושנה
5753161 - 03 לוי לוטה ומקס
5753162 - 03 אמנון ושרה אברהם
5753163 - 03 בלטברג עמיקם
5753164 - 03 בלטברג עמיקם
5753165 - 03 יוסף ואידה כהן
5753166 - 03 משה צנטנר
5753167 - 03 יהלומי איריס בע"מ
5753168 - 03 יהלומי איריס בע"מ