מספר טלפון


5753230 - 03 ספיר בועז
5753232 - 03 הלפרין (רקפת ויובל (ספיר
5753233 - 03 שלוש פאן אחזקות בע"מ
5753234 - 03 גונן יצחק
5753235 - 03 לוסיאן וחנה גלדצהלר
5753236 - 03 קרגר איזבלה וסלומון
5753237 - 03 מלכין עפרה
5753238 - 03 משה '1943' בע"מ אבני