מספר טלפון


5753250 - 03 קדר גרשון
5753252 - 03 אהרון רוזנברג
5753254 - 03 יהודה שמואל ובנימין יהלומים אברהם מאיר את
5753255 - 03 מרקיז דיאמונד בע"מ
5753256 - 03 הלוי נתן ארז יאיר
5753257 - 03 גרינברג טובה ואשר
5753259 - 03 ניפומניאשי לריק