מספר טלפון


5753260 - 03 זמיר שרה ואליהו
5753261 - 03 גרינשטיין משה
5753263 - 03 עוקשי אמנון
5753264 - 03 דהאן כרמלה וציון
5753265 - 03 אלטמן בנימין ופרידה
5753267 - 03 משה גולובי
5753268 - 03 מאיר אילנה
5753269 - 03 וסטלר פנינה ויחיאל