מספר טלפון


5753310 - 03 א א נויבך בע"מ
5753315 - 03 די אי גי תכשיטים בע"מ