מספר טלפון


5753321 - 03 גולדרין מאיר ומלכה
5753322 - 03 ארדמן ישי
5753323 - 03 (פקס) סניף סיטי בנקים
5753325 - 03 ויזר אמנון ורחל
5753327 - 03 מדי רחמים
5753328 - 03 מדי רחמים