מספר טלפון


5753341 - 03 הולנדר את ליפשיץ יצוא יהלומים
5753344 - 03 גלפרין גדעון משרד לתרגומים
5753344 - 03 ציטה משרד לתרגומים גלפרין ג
5753346 - 03 א י ד יהלומים לתעשיה בע"מ
5753347 - 03 בראון גרשון
5753347 - 03 יהלומי אליעז בע"מ
5753347 - 03 לוי לבייב
5753348 - 03 גרטי עזריאל