מספר טלפון


5753374 - 03 לב ב יהלומים בע"מ
5753376 - 03 'פקס'
5753377 - 03 חן נדרה
5753378 - 03 גולדהבר דורית