מספר טלפון


5753380 - 03 טלמון יואכים
5753381 - 03 ליברמן אוריה
5753382 - 03 (פקס) כנס ארגון קונגרסים בע"מ
5753385 - 03 יעקב ואירית בוגן
5753386 - 03 נדל יוסף
5753387 - 03 טוב יהודה סימן
5753388 - 03 א פ ד חברת יהלומים בע"מ