מספר טלפון


5753393 - 03 א פ ד חברת יהלומים בע"מ
5753395 - 03 סויפר יוסף
5753397 - 03 ברנס אביגדור ואסתר
5753398 - 03 ציון ברכה הר
5753399 - 03 ישראל ואיריס אביוב