מספר טלפון


5753460 - 03 ירדני צביה
5753461 - 03 שינקמן חיים
5753462 - 03 גולומב ראובן
5753464 - 03 שניידר דוד ורבקה
5753466 - 03 נג'רי מזל ויצחק
5753469 - 03 ארנס שרית