מספר טלפון


5753560 - 03 כלב שמואל ויוכבד
5753562 - 03 אורי רחל
5753564 - 03 ברנר אורי
5753567 - 03 יהלומי אליעז בע"מ
5753568 - 03 כהן ברוך
5753569 - 03 (פקס) שכטר נמדר בע"מ