מספר טלפון


5753601 - 03 משלחת נציגות הקהילה האירופית
5753602 - 03 יהלומי שיר (9891) בע"מ
5753603 - 03 סלטון ג'נט
5753604 - 03 זיו תמר וליאו
5753606 - 03 שמואלי ניסן יהלומים
5753607 - 03 גולדשטיין ישראל
5753607 - 03 שמואלי ניסן יהלומים