מספר טלפון


5753650 - 03 קליינמן אמיר
5753651 - 03 ליכטמן משה
5753652 - 03 קלינמן זאב
5753653 - 03 כהן שושנה ויצחק
5753654 - 03 ברוידה אליעזר
5753655 - 03 שמואלי עפרה
5753656 - 03 לביא שמואל
5753657 - 03 כהן ציון
5753658 - 03 עמבלו אברהם
5753659 - 03 ושכטר יהלומים בע"מ פלג