מספר טלפון


5753670 - 03 סוחודולסקי נעמי ויוסף
5753671 - 03 גליקסון זאב ואסתר
5753672 - 03 רוזנפלד משה
5753673 - 03 הודס תרצה
5753674 - 03 שינה מוריס כלכלן
5753675 - 03 פופס נחום אינסטלטור וחנה
5753677 - 03 צדיקוב ובניו
5753678 - 03 אבי וסיגלית גולדר
5753679 - 03 לוביץ יעקב וגניה